Mida see tähendab, kui keegi esitas valitsuse ID?

Soovime, et te oleksite kindel, et Babysitsis olevad inimesed on need, kes nad väidavad end olevat.

Üks viis, kuidas me sada teeme, on paluda kasutajal ette näidata valitsuse ID. See võib olla juhiluba, pass, isikutunnistus jne.

Kui lapsevanemale või lapsehoidjale on kirjutatud „Valitsuse ID esitatud”, tähendab see, et see isik on edukalt lisanud valitsuse poolt väljastatud isikut tõendava dokumendi. See aitab meil hoida Babysitsit turvalisena, võidelda pettuste vastu ja palju muud.

Teie ID-d ei jagata mitte ühelgi põhjusel kellegi teisega, kes kasutab Babysitsi.

Kuidas kontrollitakse valitsuse ID-d?

Kasutajad jäädvustavad isikut tõendavate dokumentide pildid oma töölaua või mobiiltelefoni kaameraga ja saadavad need Babysitsi. Masinkontroll proovib tuvastada, kas üleslaaditud dokument on ehtne.

Selle protsessi lõpuleviimine ei ole ühegi lapsevanema või lapsehoidja kinnitus, see ei taga kellegi identiteeti ega kindlusta, et nendega suhtlemine on turvaline. Kasutage alati iseenda otsustusvõimet ja järgige meie ohutusnõuandeid.